Privacy beleid

PRIVACYVERKLARING STUDIO AGEETH

Studio Ageeth, gevestigd aan Pieter Klaarhamerstraat 52, 7425 DB Deventer, is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonlijke gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Pieter Klaarhamerstraat 52, 7425 DB Deventer, studioageeth.interieurstyling@gmail.com

TOEPASBAARHEID

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die je ons verstrekt, zoals via een inschrijfformulier, contactformulier of bestellingen die je plaatst. We hechten veel waarde aan de privacy van onze klanten en nemen daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. We verwerken gegevens in overeenstemming met de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Studio Ageeth is de verantwoordelijke in de zin van de AVG met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens. Dit betekent dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. We zijn er verantwoordelijk voor dat je persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

 

Persoonsgegevens die we verwerken

Studio Ageeth verwerkt je persoonsgegevens (indien van toepassing) doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

 • Bedrijfsnaam zoals ingeschreven bij de KVK
 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • (BTW nummer)
 • (Zakelijk rekeningnummer)
 • (KvK nummer)
 • IP-adres
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Het voor jou in opdracht gemaakte interieuradvies

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Studio Ageeth controleert echter niet of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Als je ervan overtuigd bent dat we zonder toestemming van ouders persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, vragen we je contact op te nemen via studioageeth.interieurstyling@gmail.com, we zullen deze informatie dan verwijderen.

 

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens

Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring geef je ons expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van je persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doelen. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Als je echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen we je mogelijk niet goed van dienst zijn.

Als je ons geen expliciete toestemming hebt gegeven voor het verwerken van je persoonsgegevens of als je deze toestemming hebt ingetrokken, kan op de verwerking van je persoonsgegevens de grondslagen van de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn. Verwerking van je persoonsgegevens kan in dat geval zonder je toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent of wordt, of noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Studio Ageeth. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om je persoonsgegevens te verwerken.

 

Studio Ageeth verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van je betaling
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief
 • Het mogelijk maken van contact via telefoon of e-mail indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
 • Het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afleveren van goederen en/of diensten op jouw locatie
 • Studio Ageeth verwerkt ook persoonsgegevens wanneer we hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangiften.

 

Automatische besluitvorming

Studio Ageeth maakt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Bewaring persoonsgegevens

Studio Ageeth bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We hanteren de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens: 7 jaar > wettelijke verplichting
 • Adres: 7 jaar > wettelijke verplichting
 • Telefoonnummer: 7 jaar > wettelijke verplichting
 • E-mailadres: levenslang > tenzij anders afgesproken, bewaren we je e-mailadres levenslang voor het geval er correspondentie omtrent het gefotografeerde beeldmateriaal benodigd is
 • Gegevens voor de nieuwsbrief: we bewaren je gegevens tot je je uitschrijft voor de nieuwsbrief
 • Gegevens over je activiteiten op onze website > Bewaartermijn: levenslang > Reden: Google Analytics en Facebook Pixel verzamelen deze gegevens en slaan deze op, zodat we de website kunnen blijven verbeteren
 • Foto’s: levenslang > tenzij anders afgesproken, bewaren we foto’s in opdracht van jou gemaakt levenslang op extra beveiligde harde schijven in het bezit van Studio Ageeth

 

Verstrekking aan derden

Studio Ageeth verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten we een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Studio Ageeth blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Commerciële doeleinden

We kunnen je persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om je te informeren over onze dienstverlening of relevante producten of diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. Je zal in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door jou geregistreerde e-mailadres. Als je geen informatie over relevante producten of diensten wilt ontvangen, dan kun je dit eenvoudig aangeven door op “uitschrijven” te klikken in de ontvangen email.

Je persoonsgegevens worden door ons ook gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. Je persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot jou herleidbaar.

Je gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij je hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken die Studio Ageeth gebruikt

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die we gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden je voorkeursinstellingen. Ook kunnen we hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

We maken gebruik van de volgende cookies:

Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen we hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy waarvoor we geen voorafgaande toestemming van jou nodig hebben.

Tracking cookies: we plaatsen cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben we je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Inzage, wijziging of verwijdering van gegevens

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Studio Ageeth en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar studioageeth.interieurstyling@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op jouw verzoek.

Studio Ageeth wijst je er tevens op dat je de mogelijkheid hebt om, indien noodzakelijk, een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/…/cont…/contact-us

 

Contact

Studio Ageeth neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem contact met ons op via studioageeth.interieurstyling@gmail.com.

Studio Ageeth (eenmanszaak)
Pieter Klaarhamerstraat 52
7425 DB Deventer
KVK: 66991501
BTW nummer: NL001575092B19
Telefoonnummer: 0610511916
studioageeth.interieurstyling@gmail.com